Alerta Radios Lliures

Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya

Les Radios Lliures de Barcelona tenim una història de 35 anys. Van néixer durant la transició, sota la creença que la llibertat d’expressió seria una realitat després de 40 anys de dictadura, amb emissors autoconstruïts i fent de l’autogestió una pràctica d’alliberament de l’expressió del carrer, de les veus de la gent.

Durant aquests 35 anys, la persecució ha estat contínua. Tancaments, segrest d’equips, usurpació de dial per part d’emissores comercials, públiques i privades, sancions administratives de totes les administracions. El poder encara no entén com hem sobreviscut sense fonts de finançament, sense un marc legal que ens protegeixi i amb l’assetjament continu de les iniciatives mercantils.

Ara, la pressió és màxima i els poders públics i fàctics estan determinats a fer-nos fora del dial. Sancions per desenes de milers d’euros, embargaments, avisos de tancament dels centres emissors, interferències de ràdios comercials pirates amb la connivència de la Generalitat de Catalunya. La interferència des de fa prop de 2 anys Radio Pica/Bronka per Mola FM, subvencionada amb més de 240.000 pel govern tripartitde la Generalitat, la interferència de Radio Línea IV per Rock’n’Gol i l’obertura d’expedient de tancament de Contrabanda FM que, sota l’excusa de netejar el Carmel, ha iniciat l’actual Direcció General de Mitjans Audiovisuals són només una mostra de l’esforç (inútil) que estan fent per fer-nos callar.

Ni tansols recorden les seves pròpies lleis:

“Es reconeixen i es protegeixen els drets:

a. A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció […]”. Article 20 de la Constitució Espanyola.

“1.La prestació de serveis de comunicació audiovisual per part d’entitats privades sense ànim de lucre es beneficia d’una reserva d’espai públic de comunicació, atenent la contribució que facin a la realització de finalitats d’interès general i de manera proporcionada a aquesta contribució.

[…] 7. La reserva d’espai públic de comunicació correspon:
a) Als plans tècnics, si l’espai radioelèctric ho permet, d’acord amb les condicions i el procediment establerts per reglament. Aquesta reserva no pot comportar cap contraprestació econòmica.
b) Als distribuïdors de serveis de comunicació audiovisual. Com a obligació de servei públic, aquests han de reservar un 5% de llur oferta a serveis de comunicació sense ànim de lucre. Aquesta reserva no pot comportar cap contraprestació econòmica.
Article 70 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de Catalunya.

Per nosaltres està clar, les ràdios lliures som una molèstia per al govern, per a les emissores comercials públiques i privades i també per als poders fàctics. Denunciem la injustícia i la corrupció i ens informem d’allò que la premsa oficial ens amaga.

Lluitem contra el racisme, la xenofòbia, la discriminació, els abusos de la patronal i de les administracions, contra el sexisme i la precarietat, donem difusió de la lluita social, de les alternatives i dels esdeveniments populars. Tot això els molesta, però no deixarem de fer-ho.

L’atac a les ràdios lliures forma part de l’onada repressiva que estem vivint. Denúncies contra mitjans escrits per denunciar les irregularitats en sanitat, detencions arbitràries d’activistes i sindicalistes; l’intent de silenciar les nostres veus és indiscriminat, però no se’n sortiran perquè nosaltres tenim quelcom més fort que els diners, la solidaritat entre nosaltres.

La gent que no vol que es parli per les ràdios lliures, que s’escrigui en mitjans alternatius i que es canti una cançó diferent és la gent que no vol que es parli, l’escrigui i es canti.

Per tots aquests motius cal seguir defensant i lluitant per les ràdios lliures.

Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya
Barcelona, 15 de juny de 2012

—————————————————————

Las Radios Libres de Barcelona tenemos una historia de 35 años. Las primeras radios nacieron durante la transición, bajo la creencia de que la libertad de expresión sería una realidad después de 40 años de dictadura, con emisores autoconstruidos y haciendo de la autogestión una práctica de liberación de la expresión de la calle, de las voces de la gente.

Durante los últimos 35 años, la persecución ha sido continua. Cierres, secuestro de equipos, usurpación de dial por parte de emisoras comerciales, públicas y privadas, sanciones administrativas de todas las administraciones. El poder todavía no entiende cómo hemos sobrevivido sin fuentes de financiación, sin un marco legal que nos proteja y con un acoso continuo por parte de las iniciativas mercantiles.

Ahora, la presión es màxima y los poderes públicos y fácticos están determinados a echarnos del dial. Sanciones por miles de euros, embargos, avisos de cierre de los centros emisores, interferencias de radios comerciales piratas con la connivencia de la Generalitat de Catalunya, persecución de las entidades de gestión de derechos de autor. La interferencia desde hace 2 años a Radio Pica/Bronka por Mola FM, subvencionada con más de 240.000 por el gobierno de la Generalitat, la interferencia de Radio Línea IV por Rock’n’Gol y la apertura de expediente de cierre de Contrabanda FM que, bajo la excusa de limpiar el Carmelo, ha iniciado la actual Dirección General de Medios Audiovisuales, són sólo una pequeña muestra del esfuerzo (inútil) que están haciendo para intentar callarnos.

Ni tan solo recuerdan sus proias leyes:

“Se reconocen y se rotegen los derechos:
a. A expresar i difundir libremente los pensamientos, las ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción […]”. Artículo 20 de la Constitución Española.

“1.La prestación de servicios de comunicación audiovisual por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro se beneficia de una reserva de espacio público de comunicación, atendiendo a la contribución que hagan a la realización de finalidades de interés general y de manera proporcionada a esta contribución.

[…] 7. La reserva de espacio público de comunicación corresponde:
a) A los planes técnicos, si el espacio radioeléctrico lo permite, de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecidos por reglamento. Esta reserva no puede comortar ninguna contraprestación económica.
b) A los distribuïdores de servicios de comunicación audiovisual. Como obligación de servicio público, éstos tienen que reservar un 5% de su oferta a servicios de comunicación sin ánimo de lucro. Esta reserva no puede comportar ninguna contraprestción económica.

Artículo 70 de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de Catalunya.

Para nosotros está claro, las radios libres somos una molestia para el gobierno, para las emisoras comerciales públicas y privadas y también para los poderes fácticos.

Denunciamos la injusticia y la corrupción y nos informamos de todo lo que la prensa oficial nos esconde.Luchamos contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, los abusos de la patronal y de las administraciones, contra el sexismo y la precariedad, damos difusión de la lucha social, de las alternativas y de los actos populares. Todo esto les molesta, pero no dejaremos de hacerlo.

El ataque a las radios libres forma parte de la oleada represida que estamos viviendo.

Denúncias contra medios escritos por denunciar las irregularidades en sanidad, detenciones arbitrarias de activistas y sindicalistas; el intento de silenciar nuestras voces es indiscriminado, pero no se saldrán con la suya porque nosotras tenemos algo más fuerte que el dinero: la solidaridad y el apoyo mutuo.

La gente que no quiere que se hable en las radios libres, que se escriba en medios alternativos y que se cante una canción diferente es la gente que no quiere que se hable, se escriba y se cante.

Por todos estos motivos, es la hora de defender y luchar por las radios libres.

Coordinadora de Ràdios lliures
Barcelona, 15 de junio de 2012.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies